Waar staan wij voor?

VSV Kracht Arnhem e.o. is het verloskundig samenwerkingsverband in de regio Arnhem, waarin verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties, gynaecologen, kinderartsen en andere zorgverleners zoals klinisch verloskundigen en verpleegkundigen uit Rijnstate samenwerken om de beste geboortezorg te geven aan (aanstaande) moeders en hun (ongeboren) kind in de regio.

Wij beseffen dat aanstaande moeders en hun partners gedurende de zwangerschap te maken krijgen met veel verschillende zorgverleners van verschillende organisaties. Daarom hebben wij de handen in 1 geslagen en werken sinds juli 2014 officieel samen. We hebben zeer regelmatig overleg met elkaar over verschillende onderwerpen en werken vanuit dezelfde protocollen. We hebben een gezamenlijke visie op geboortezorg waarin we uitgaan van onderling respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid en streven naar zoveel mogelijk zelfzorg en eigen regie van onze cliënt. Onze zorg is cliëntgericht, veilig, professioneel, doelmatig en efficiënt.